Integritetspolicy


SDK Malmö Tritons hantering av dina personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar och utbildningar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar håller vi på att kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Vi vill så klart att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och beskriver därför nedan vad vi samlar in och för vilket syfte. Det här är ett löpande arbete och kompletterande information kommer att finnas tillgängligt längre fram.

För mer information om GDPR kan du läsa på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/gdpr-pa-fem-minuter/

SDK Malmö Triton tillhör Sportdykarförbundet inom Riksidrottsförbundet och där finns också mer information:  https://www.ssdf.se/Information/Nyheter/forbundsnyheter/GDPRochSSDF/ och  https://www.rf.se/Personuppgifter/

De uppgifter vi samlar in och sparar är endast till för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet, delta i tävlingar och ansöka om finansiella bidrag.

Vi skickar inte vidare dina personuppgifter till andra än aboslut nödvändiga mottagare t ex tävlingsarrangörer, Malmö kommun, Svenska Sportdykarförbundet och Riksidrottsförbundet.

De uppgifter vi samlar in om dig och kommer att spara är namn, personnummer, kön, konto- och betalningsinformation, kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och email adress.

Vi kommer också kunna behandla information om din klädstorlek för att kunna beställa utrustning.

Medicinsk info och bilder

Utöver de personuppgifter som vi behandlar för att möjliggöra ditt medlemskap, kommer vi även kunna behandla ”medicinsk info” om dig. Medicinsk info är uppgifter om ditt hälsotillstånd som du informerar oss om och är så kallade känsliga personuppgifter. Medicinsk info är bland annat information om allergier, funktionshinder, skador eller annan information som är bra för din tränare eller andra funktionärer att ha kännedom om. 

Även bilder på dig som vi tar i samband med din idrottsutövning och som vi kan komma att publicerar på hemsidan är personuppgifter. För att vi ska ha rätt att publicera bilder och behandla medicinsk info behöver vi ditt samtycke. Det är naturligtvis helt frivilligt att lämna sådan information, och om du vill så tar vi bort informationen när som helst. Vi kommer att göra ett utskick för att begära ditt medgivande. Är du yngre än 16 år måste vårdnadshavare ge sitt midgivande. 

Hur länge sparar SDK Malmö Triton dina uppgifter?

Vi går igenom medlemsregistret årligen i samband med att medlemsavgiften skall betalas.

Dina uppgifter kommer att sparas i 24 månader efter din senast inbetalade medlesavgift. 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att be om att få dina personuppgifter raderade från vårt medlemsregister. Skicka i så fall ett email till sdkmalmotriton@gmail.com