Prova på


Alla är välkomna att prova på våran verksamhet. Gå in på sidan för barn/vuxen för att hitta om vi har lämplig verksamhet och lär mer hur du går till väga för att testa på.

Djupare information om vad som sker i varje del av föreningnen finns på en sida för den verksamheten