Prova på (barn)


Simskola har vi enbart för de yngsta barnen. Se mer på simskolesidan.

Övrig verksamhet

Alla simkunniga oberoende av nivå välkomna Vi har utrustning att låna ut. Ta med badkläder och handduk ock kontakta kontaktpersonen för att komma överens om första tidpunkt för prova på.
Det går alltid att prova på några gånger för att se om det känns rätt. Föräldrar får gärna vara med i vattnet och delta i hoppbassängsgrupperna. I 50:an har vi lite mer platsbrist.


7-8 år

Till denna åldersgruppen rekommenderar vi miniorträningen i 50:an söndagar 16-17. Tempot är lite anpassat för att de lite äldre inte ska bli kalla och uttråkade, men även de yngre får vara med och göra vad de orkar i den tid det tar för dem. Vi stödjer dem och flesta tycker det är superskoj att få vara med och göra sitt bästa.

9-10 år

Till denna åldersgruppen rekommenderar vi miniorträningen i 50:an söndagar 16-17 eller fridykningen i hoppbassängen torsdagar 19-20. Minior är lite mer simmande på en nivå lagd för att passa framför allt 9-10åringar, fridykningen är allmänt lite mer varierad. Många barn i denna ålder kan ha lite problem attt delta fullt ut i hoppbassängen då tryckutjämningsförmågan för de flesta inte är helt utvecklad.

11-13 år

Till denna åldersgruppen rekommenderar vi yngre junior träningen i hoppbassängnen söndagar 15-16. Övningarna och spelet är anpassat för att nybörjare ska vara delaktiga och därmed motiverade att fortsätta.
För de som känner att de tycket att det är roligt och att de fortfarande vill förbättra sin fensimning kan de fortsätta ett tag till i miniorgruppen , innan detta inte längre är tillräckligt hög nivå för dem.
För de som känner att de bara vill dyka, inte spela uvr, har vi också fridykning 19-20 på torsdagar. Den är även öppen för de som bara känner att de allmänt vill träna mer med oss än bara söndagar, men inte känner sig redo för de äldre juniorgrupperna än.

14- år

Till denna åldersgruppen rekommenderar vi juniorträningen i hoppbassängen tisdagar och torsdagar 19-20. Söndagsträning 15-16 är öppet och bra att vara vara med på som nybörjare, men att stötta de yngre gäller.
Vill man absolut inte spela uvr kan man vara med i fridykningsgruppen på torsdagar. men passet kommer inte anpassas för denna åldersgrupp.

Kontaktpersoner

Minior : Jörgen
0733-862552
jugge.persson (at) gmail.com

Fridyk : Daniel
0722-513308
daniel741029 (at) hotmail.com

Uvrugby (10-13) : Daniel
0722-513308
daniel741029 (at) hotmail.com

Uvrugby (14-) : Daniel
0722-513308
daniel741029 (at) hotmail.com